Ενημερωτικά δελτία


Όλα τα ενημερωτικά δελτία μας έχουν αναθεωρηθεί από μέλη της European Respiratory Society (ERS) οι οποίοι είναι ειδικοί στον κλάδο. Διατίθενται ελεύθερα προς λήψη ως έγγραφα PDF πιο κάτω.