Παράγοντες κινδύνου


Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν σε ακραίο βαθμό την υγεία και την ασθένεια των πνευμόνων. Θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε περισσότερο τους παράγοντες αυτούς και να πάρουμε μέτρα που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της ζημιάς που προξενούν.

 

ΓΕΝΕΤΙΚH ΠΡΟΔΙAΘΕΣΗ
ΓΕΝΕΤΙΚH ΠΡΟΔΙAΘΕΣΗ
ΠΑΡAΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔYΝΟΥ ΚΑΤA ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡOΝΙΑ ΖΩHΣ
ΠΑΡAΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔYΝΟΥ ΚΑΤA ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡOΝΙΑ ΖΩHΣ

 

ΔIΑΙΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦH
ΔIΑΙΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦH

 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚH ΡYΠΑΝΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟY ΧΩΡΟΥ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚH ΡYΠΑΝΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟY ΧΩΡΟΥ

 

ΠΑΡAΓΟΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΏΝ ΚΙΝΔYΝΩΝ
ΠΑΡAΓΟΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΏΝ ΚΙΝΔYΝΩΝ

 

ΚAΠΝΙΣΜΑ
ΚAΠΝΙΣΜΑ

 

ΠΑΘΗΤΙΚO ΚAΠΝΙΣΜΑ
ΠΑΘΗΤΙΚO ΚAΠΝΙΣΜΑ

 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚH ΡYΠΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΧΩΡΟΥ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚH ΡYΠΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΧΩΡΟΥ