Πνευμονικές νόσοι


Οι πνευμονικές νόσοι αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες για την υγεία παγκοσμίως, προκαλώντας σχεδόν το ένα έκτο του συνόλου των θανάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο αντίκτυπος των πνευμονικών νόσων παραμένει εξίσου μεγάλος σήμερα όπως κατά τη λήξη του προηγούμενου αιώνα, ενώ ενδέχεται να παραμείνει ως έχει για αρκετές δεκαετίες. Κατεβάστε το γράφημα πληροφοριών του ELF για την επιβάρυνση των πνευμονικών νόσων.

Οι πνευμονικές νόσοι προκαλούν αναπηρίες και πρόωρους θανάτους. Έχουν τεράστιο κόστος σε ό,τι αφορά στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη νοσοκομειακή περίθαλψη και τις θεραπείες, καθώς επίσης την απώλεια παραγωγικότητας από όσους δεν μπορούν να εργαστούν και ανθρώπους που πεθαίνουν πρόωρα λόγω της ασθένειάς τους. Κατεβάστε το γράφημα πληροφοριών του ELF για το οικονομικό κόστος των πνευμονικών νόσων.

 

ΟΞΕIΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟU ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ
ΟΞΕIΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟU ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ
ΣUΝΔΡΟΜΟ ΟΞΕIΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚHΣ ΔΥΣΧEΡΕΙΑΣ (ARDS)
ΣUΝΔΡΟΜΟ ΟΞΕIΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚHΣ ΔΥΣΧEΡΕΙΑΣ (ARDS)

 

AΣΘΜΑ ΕΝΗΛIΚΩΝ
AΣΘΜΑ ΕΝΗΛIΚΩΝ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚEΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚEΣ ΝOΣΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚEΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚEΣ ΝOΣΟΙ

 

ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣIΑ
ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣIΑ

 

ΠΑΙΔΙΚO AΣΘΜΑ
ΠΑΙΔΙΚO AΣΘΜΑ

 

ΧΑΠ
ΧΑΠ

 

ΚΥΣΤΙΚH IΝΩΣΗ
ΚΥΣΤΙΚH IΝΩΣΗ

 

ΔΙAΜΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠAΘΕΙΑ
ΔΙAΜΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠAΘΕΙΑ

 

ΚΑΡΚIΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕUΜΟΝΑ
ΚΑΡΚIΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΠAΘΕΙΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙA
ΠΝΕΥΜΟΝΟΠAΘΕΙΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙA

 

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚH ΑΓΓΕΙΑΚH ΝOΣΟΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚH ΑΓΓΕΙΑΚH ΝOΣΟΣ

 

ΔΙΑΤΑΡΑΧEΣ ΑΝΑΠΝΟHΣ ΚΑΤA ΤΟΝ UΠΝΟ
ΔΙΑΤΑΡΑΧEΣ ΑΝΑΠΝΟHΣ ΚΑΤA ΤΟΝ UΠΝΟ

 

ΦΥΜΑΤIΩΣΗ (TB)
ΦΥΜΑΤIΩΣΗ (TB)

 

ΣΠAΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝEΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠAΘΕΙΕΣ
ΣΠAΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝEΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠAΘΕΙΕΣ